شرایط ثبت نام در آموزشگاه موسیقی هنر پارسه:

کلاس ها در زمان تعین شده شروع و پایان می یابد، خواهشمندیم به منظور استفاده بهتر از تایم کلاس خود، راس زمان مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشید.

هرگونه غیبت از سوی هنرجو، غیر موجه تلقی می گردد و شامل کلاس جبرانی نخواهد شد. 

فسخ قراراد فقط تا قبل از برگزاری جلسه اول و با کسر هزینه جلسه اول امکان پذیر است.

در صورت غیبت استاد و یا تعطیلی آموزشگاه (به هر دلیل) کلاس هنرجو سوخت نخواهد شد.

ورود همراه به کلاس برای هنرجویان خانم بلامانع می باشد.

هنرجویان زیر 18 سال می بایست با رضایت اولیاء ثبت نام نمایند.