شهریه ها بر اساس ترم 10 جلسه ای در سال 97 به شرح زیر خواهد بود:


شهریه کلاس های گروهی و خصوصی کودک : 580.000 تومان

شهریه کلیه کلاس های عادی: 580.000 تومان

شهریه کلاس های ویژه: 680.000 تومان
(کلاس آقای بهبهانی، آقای کوهی و خانم احتشام کلاس های ویژه می باشند)

در ضمن در سال 98 هنرجویانی که در دو کلاس یا بیشتر ثبت نام می نمایند و همچنین هنرجویانی که از یک خانواده می باشند می توانند از 5% تخفیف جهت تمدید و یا ثبت نام در هریک از کلاسها بهرمند می گردند.


آموزشاه موسیقی، شهریگه کلاس موسیقی، تعرفه آموزشگاه موسیقی، قیمت کلاس موسیقی، حق التدریس استاد موسیقی، مبلغ کلاس موسیقی، قیمت کلاس ارف، شهریه کلاس ارف، آموزشگاه موسیقی هنرپارسه