شهریه ها بر اساس ترم 10 جلسه ای در سال 98 به شرح زیر خواهد بود:


شهریه کلاس های گروهی و خصوصی کودک : 580.000 تومان

شهریه کلیه کلاس های عادی: 580.000 تومان

شهریه کلاس های ویژه: 680.000 تومان
(کلاس آقای بهبهانی و خانم احتشام کلاس های ویژه می باشند)

در ضمن در سال 98 هنرجویانی که در دو کلاس یا بیشتر ثبت نام می نمایند و همچنین هنرجویانی که از یک خانواده می باشند می توانند از 5% تخفیف جهت تمدید و یا ثبت نام در هریک از کلاسها بهرمند می گردند.

شهریه در هنگام تمدید و یا ثبت نام به صورت کامل دریافت می گردد و از تقسیط شهریه معذوریم.

آموزشاه موسیقی، شهریگه کلاس موسیقی، تعرفه آموزشگاه موسیقی، قیمت کلاس موسیقی، حق التدریس استاد موسیقی، مبلغ کلاس موسیقی، قیمت کلاس ارف، شهریه کلاس ارف، آموزشگاه موسیقی هنرپارسه