اسامی نفرات برتر ترم بهار آموزشگاه موسیقی هنر پارسه

نام استاد و کلاس رتبه اول رتبه دوم
رتبه سوم
 
استاد علی زکی پور
((هارمونیکا و گیتار))

 

   
استاد معین کوهی
((پیانو و کیبورد))

 

   

استاد مسعود اسماعیلی
((سنتور))

 

   
استاد سارا احتشام
((پیانو کودک))

 

   

استاد مجید بهبهانی
((کیبورد))

 
     

استاد فرهاد احمدی
((تار و سه تار))

 

 

   

استاد احسان قدمی
((دف و تنبک))

 

 

   

استاد شاکه اوهانیان
((پیانو)

 

   

استاد رضا فانید
((گیتار و آواز))

 

 

   
استاد پیروزان کوهی حبیبی
((ویولن))

 

   

استاد گارنیک دروحانیان
(( گیتار کلاسیک))

 

 

   

استاد مهیار منفرد
((گیتار و تئوری))

 

 

   

استاد محمد منتشری
((آواز سنتی))

 

 

   

استاد میلاد پرصبر
((تار و سه تار))

 
 
   

استاد سارا پارسایی
((ارف و فلوت))

 

   

استاد عادله لطفی
((ویولن))

 

 

   
خانم بهبهانی
((هارمونیکا))

 

   

خانم رنجبر
((گیتار کودک))

 

   

استاد پوریا شیرین گو
((سازهای کوبه ای))

 

   

خانم آتوسا سنجابی
((سنتور کودک))

 

 

   

آقای انصاری
((سنتور))

 

   

جوایز:
رتبه اول: 5 کارت تخفیف 50000 ریالی
رتبه دوم: 4 کارت تخفیف 50000 ریالی
رتبه سوم: 3 کارت تخفیف 50000 ریالی


مهلت دریافت جوایز فقط تا 15 تیر سال 97